Zespół ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie do roku 2023


1. Małgorzata Nowicka – Szymańska – Sekretarz Gminy – Przewodniczący Zespołu
2. Katarzyna Bryszewska – Referent w Referacie Organizacyjno-Prawnym – Koordynator Zespołu
3. Monika Filip – Turczyniak – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
4. Mariusz Polonis – Referent w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
5. Monika Madej- Młodszy referent w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
6. Cecylia Szofer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
7. Wojciech Brodziński – Koordynator Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie
8. Renata Bożemska-Janicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu
9. Justyna Owczarzak – Przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
10. Teresa Hybner – Sołtys/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11. Elżbieta Łącka – Sołtys/Radna wsi Połupin
12. Stanisława Markiewicz – Radna wsi Połupin
13. Lidia Wilencewicz – Sołtys/Radna wsi Brzeźnica
14. Marcin Reczuch – Radny wsi Szczawno
15. Janusz Mejza – Radny wsi Łagów
16. Helena Rewers – Polewka – Stowarzyszenie „Kosierz to My”