Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie do roku 2023

Gmina Dąbie rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych – Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Dąbie do roku 2023.
Program rewitalizacji opracowany będzie w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Zaplanowano następującą kolejność działań podzieloną na etapy:

Kliknij po szczegóły

Urząd Gminy Dąbie
Ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
Tel.: +48 68 383 51 48
email: gmina@dabie.pl

 

Powrót do góry